UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw     Słomczyn 80, 05-600 Grójec

UNIA OWOCOWA jest obecnie największym w Polsce Stowarzyszeniem działającym na rzecz wspierania krajowych producentów i dystrybutorów owoców i warzyw. Swoją działalność opieramy na społecznym zaangażowaniu członków naszej organizacji i nieustannie podejmujemy działania, służące poprawie warunków w eksporcie. Przyczyniamy się do umacniania pozycji polskich eksporterów na rynkach zagranicznych, oraz prowadzimy liczne działania promujące wysoką jakość i niepowtarzalny smak polskiej żywności.

U początku swojej działalności postawiliśmy sobie szereg celów, wśród których znajduje się:

 • Promowanie zdrowej, naturalnej polskiej żywności, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym
 • Stworzenie przejrzystych, jednolitych zasad w eksporcie produktów spożywczych pochodzenia roślinnego
 • Błyskawiczne reagowanie na trudne sytuacje pojawiające się w dynamicznie rozwijającym się sektorze eksportu i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów tej branży
 • Dostarczanie aktualnych informacji dotyczących tendencji panujących w branży, cen produktów i sytuacji na rynkach
 • Współpraca z administracją publiczną i organizacjami gospodarczymi w kwestiach formalnych, normujących zasady certyfikacji
 • Monitorowanie złych praktyk gospodarczych i handlowych, oraz podejmowanie działań w celu ich wyeliminowania
 • Dbanie o przestrzeganie zasad wolnej konkurencji
 • Promowanie zasad etyki w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i wydawniczej
 • Promowanie nowoczesnych standardów jakościowych
 • Tworzenie prężnych struktur stowarzyszenia

 

Postawione przed sobą cele stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • Inicjatywy legislacyjne oraz inspirowanie zmian w systemie prawnym w zakresie warunków eksportu produktów spożywczych pochodzenia roślinnego
 • Współpracę z Ministerstwem Rolnictwa
 • Współpracę na zasadach partnerstwa z innymi organizacjami społecznymi o podobnym zakresie działania
 • Udzielanie pomocy i doradztwa prawno-ekonomicznego członkom stowarzyszenia
 • Pozyskiwanie funduszy oraz wspieranie racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
 • Wspieranie lokalnych działań promujących polskie owoce i ich eksport
 • Organizowanie sympozjów, seminariów, pokazów i wystaw
 • Udział w licznych targach i wystawach międzynarodowych Pozyskiwanie nowych, wartościowych członków


PODSTAWĄ KAŻDEGO SUKCESU JEST PASJA I ZAANGAŻOWANIE.

JEŚLI CHCESZ ODNOSIĆ SUKCESY NA RYNKU - PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

WIERZYMY ŻE RAZEM MOŻEMY DZIAŁAĆ SKUTECZNIEJ DLA POLSKIEGO ROLNICTWA I POZYCJI RODZIMEGO EKSPORTU!

 

UNIA OWOCOWA
Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw

Adres:
Słomczyn 80
05-600 Grójec

Dane rejestrowe:
KRS: 0000371538
REGON: 142702485
NIP: 797 203 4964

Biuro:
Paulina Kopeć
Tel.  +48 22 295 01 61
Kom. 696 859 993
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl

Prezes:
Piotr Janota
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl
piotr.janota@onet.pl

 

    "Podział zadań w Zarządzie Stowarzyszenia „Unia Owocowa”   

A./ Media (kontakty z mediami):
Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Arkadiusz Gaik - arekgaik@gmail.com
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl

Serwis internetowy:

 1. Pan Robert Monarski – wsparcie merytoryczne - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Karolina Małgorzata Gerlik – koordynator, realizacja, wykonawstwo - biuro@uniaowocowa.pl

Grupę wsparcia serwisu internetowego będą stanowić następujące osoby:

 1. Pan Bartosz Paciorek - bartosz.paciorek@uniaowocowa.pl
 2. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 3. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl

B./ Finanse + Biuro(Administracja):

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Lidia Staszewska
 3. Pani Karolina Małgorzata Gerlik - biuro@uniaowocowa.pl

Wsparciem dla tej kategorii będzie Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

C./ Systemy Bezpieczeństwa Żywności

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl
 2. Pan Konrad Zawadzki
 3. Pan Robert Monarski - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Arkadiusz Gaik - arkadiusz.gaik@uniaowocowa.pl
 5. Pan Dominik Woźniak

D./ Grupy producenckie + organizacje w tym międzynarodowe

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Waldemar Żółcik - waldemar.zolcik@uniaowocowa.pl
 4. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 5. Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „UNIA OWOCOWA"

FORMULARZ KONTAKTOWY

Unia Owocowa