UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw     Słomczyn 80, 05-600 Grójec

UNIA OWOCOWA jest obecnie największym w Polsce Stowarzyszeniem działającym na rzecz wspierania krajowych producentów i dystrybutorów owoców i warzyw. Swoją działalność opieramy na społecznym zaangażowaniu członków naszej organizacji i nieustannie podejmujemy działania, służące poprawie warunków w eksporcie. Przyczyniamy się do umacniania pozycji polskich eksporterów na rynkach zagranicznych, oraz prowadzimy liczne działania promujące wysoką jakość i niepowtarzalny smak polskiej żywności.

U początku swojej działalności postawiliśmy sobie szereg celów, wśród których znajduje się:

  • Promowanie zdrowej, naturalnej polskiej żywności, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym
  • Stworzenie przejrzystych, jednolitych zasad w eksporcie produktów spożywczych pochodzenia roślinnego
  • Błyskawiczne reagowanie na trudne sytuacje pojawiające się w dynamicznie rozwijającym się sektorze eksportu i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów tej branży
  • Dostarczanie aktualnych informacji dotyczących tendencji panujących w branży, cen produktów i sytuacji na rynkach
  • Współpraca z administracją publiczną i organizacjami gospodarczymi w kwestiach formalnych, normujących zasady certyfikacji
  • Monitorowanie złych praktyk gospodarczych i handlowych, oraz podejmowanie działań w celu ich wyeliminowania
  • Dbanie o przestrzeganie zasad wolnej konkurencji
  • Promowanie zasad etyki w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
  • Prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i wydawniczej
  • Promowanie nowoczesnych standardów jakościowych
  • Tworzenie prężnych struktur stowarzyszenia

 

Postawione przed sobą cele stowarzyszenie realizuje poprzez:

  • Inicjatywy legislacyjne oraz inspirowanie zmian w systemie prawnym w zakresie warunków eksportu produktów spożywczych pochodzenia roślinnego
  • Współpracę z Ministerstwem Rolnictwa
  • Współpracę na zasadach partnerstwa z innymi organizacjami społecznymi o podobnym zakresie działania
  • Udzielanie pomocy i doradztwa prawno-ekonomicznego członkom stowarzyszenia
  • Pozyskiwanie funduszy oraz wspieranie racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
  • Wspieranie lokalnych działań promujących polskie owoce i ich eksport
  • Organizowanie sympozjów, seminariów, pokazów i wystaw
  • Udział w licznych targach i wystawach międzynarodowych Pozyskiwanie nowych, wartościowych członków


PODSTAWĄ KAŻDEGO SUKCESU JEST PASJA I ZAANGAŻOWANIE.

JEŚLI CHCESZ ODNOSIĆ SUKCESY NA RYNKU - PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

WIERZYMY ŻE RAZEM MOŻEMY DZIAŁAĆ SKUTECZNIEJ DLA POLSKIEGO ROLNICTWA I POZYCJI RODZIMEGO EKSPORTU!

 

  • PRIMA GROUP
  • Bart-Ex
  • MAZOVIA GARDEN
  • Activ
  • FRUIT FAMILY
  • TWÓJ OWOC
  • Applex
  • PRIMA 2000
  • RAJ-FRUIT
  • ROXA
  • RAJPOL
  • SUNSAD
  • EUROSAD
  • Euro papryka
  • FRUIT LOGISTICS
  • ECO FRUITS
  • GRUPA SKOWRONKI
  • HIT-POL
  • SADEX
  • NASZ SAD
  • Fruit-group
  • GRUPA GAIK
  • E.C.O Grupa

prognosfruit2 technologia laboratorium Grojec Baner program promocji Patrona Unia Owocowa

 

UNIA OWOCOWA
Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw

Adres:
Słomczyn 80
05-600 Grójec

Dane rejestrowe:
KRS: 0000371538
REGON: 142702485
NIP: 797 203 4964

Biuro:
Paulina Kopeć
Tel.  +48 22 101 26 84
Kom. 696 859 993
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl

Prezes:
Waldemar Żółcik
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl
waldemar.zolcik@uniaowocowa.pl

 

    "Podział zadań w Zarządzie Stowarzyszenia „Unia Owocowa”   

A./ Media (kontakty z mediami):
Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

  1. Pan Waldemar Żółcik - waldemar.zolcik@uniaowocowa.pl
  2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
  3. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl

Serwis internetowy:

  1. Pan Robert Monarski – wsparcie merytoryczne - robert.monarski@uniaowocowa.pl
  2. Pani Karolina Małgorzata Gerlik – koordynator, realizacja, wykonawstwo - biuro@uniaowocowa.pl

Grupę wsparcia serwisu internetowego będą stanowić następujące osoby:

  1. Pan Bartosz Paciorek - bartosz.paciorek@uniaowocowa.pl
  2. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
  3. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
  4. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl

B./ Finanse + Biuro(Administracja):

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

  1. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
  2. Pani Lidia Staszewska
  3. Pani Karolina Małgorzata Gerlik - biuro@uniaowocowa.pl

Wsparciem dla tej kategorii będzie Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

C./ Systemy Bezpieczeństwa Żywności

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

  1. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl
  2. Pan Konrad Zawadzki
  3. Pan Robert Monarski - robert.monarski@uniaowocowa.pl
  4. Pan Arkadiusz Gaik - arkadiusz.gaik@uniaowocowa.pl
  5. Pan Dominik Woźniak

D./ Grupy producenckie + organizacje w tym międzynarodowe

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

  1. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
  2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
  3. Pan Waldemar Żółcik - waldemar.zolcik@uniaowocowa.pl
  4. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
  5. Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „UNIA OWOCOWA"

DSCF3809
UO-Technologia
podpisanie um├│w mi─Щdzy pa┼Дstwowych
konfrerencja 2 pa┼║dziernik 2015 6
konferencja 2 październik 2015 4
18
Prezydent Chin zajada si─Щ polskimi jab┼Вkami

FORMULARZ KONTAKTOWY

Unia Owocowa