UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw     Słomczyn 80, 05-600 Grójec

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 r. przedstawiają się następująco:
 zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 26,1 mln t, tj. o około. 5% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
 zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na 2,2 mln t, tj. o około 19% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;
 produkcję warzyw gruntowych ocenia się na ok. 4,4 mln t, tj. o 16% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
 przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą rekordowe i wyniosą ok. 4 mln t, tj. ponad 10% więcej od wysokich zbiorów ubiegłorocznych;
 zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na około 0,6 mln t, tj. o 9% więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

Niekorzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim:

 • warunki zimowania upraw ozimych – stosunkowo duże straty zimowe – (zaorano 9% zasianej powierzchni zbóż ozimych oraz 16% powierzchni zasianej rzepaku ozimego);
 • niedobór oraz nierównomierny rozkład opadów w okresie wiosny powodujący rejonami nadmierne przesuszenie gleby;
 • małe wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego;
 • gorszy od ubiegłorocznego stan zasiewów ozimych wiosną 2016 r.;
 • wyższy niż w ubiegłym roku areał uprawy zbóż jarych posiadających niższy potencjał plonotwórczy.

Korzystnie natomiast wpłynęły:

 • przeprowadzenie siewów zbóż i rzepaku w optymalnych terminach agrotechnicznych;
 • na ogół dobre wyrośnięcie i rozkrzewienie roślin ozimych w końcowej fazie wzrostu jesienią 2015 r.;
 • dobry stan uwilgotniena gleby w drugiej połowie czerwca i w lipcu 2016 r.

Owoce


Zima 2015/2016 na ogół była łagodna i w większości nie spowodowała strat w uprawach sadowniczych. Niewielkie uszkodzenia zanotowano w młodych nasadzeniach drzew i krzewów owocowych. Silne mrozy występujące w styczniu, przy braku okrywy śnieżnej, spowodowały natomiast nieco większe uszkodzenia w uprawach truskawek, zwłaszcza na nowo założonych plantacjach. Wiele plantacji truskawek było w słabej kondycji, nie tylko z powodu uszkodzeń mrozowych, ale także z powodu suszy, jaka wystąpiła w poprzednim sezonie. Część plantacji została wiosną zaorana. Wstępnie szacuje się, że powierzchnia uprawy truskawek będzie nieco mniejsza niż w roku poprzednim.

Wiosenne wznowienie wegetacji truskawek oraz drzew i krzewów owocowych było na ogół opóźnione, a warunki podczas kwitnienia i zawiązywania owoców w większości niesprzyjające. Drzewa i krzewy kwitły co prawda obficie, ale w wielu rejonach pod koniec kwietnia wystąpiły przymrozki, powodując uszkodzenia kwiatów i zawiązków. Na ogół jednak nie zanotowano znaczących strat przymrozkowych w sadach, a na wielu plantacjach konieczne było nawet przerzedzanie zawiązków. Dalsze warunki wegetacji korzystnie wpływały na dorastanie owoców z drzew i krzewów owocowych, a z uwagi na wchodzenie w okres pełnego owocowania nowo założonych intensywnych sadów, w bieżącym sezonie można przewidywać znaczący wzrost zbiorów większości gatunków owoców z drzew, a zwłaszcza jabłek. Tegoroczne zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane na rekordowym poziomie, tj. na około 4 mln ton (o przeszło 10% więcej od produkcji roku poprzedniego). W bieżącym roku przewiduje się kolejny wzrost produkcji jabłek – ich zbiory zostały wstępnie oszacowane na ok. 3,5 mln t (o ok. 10% więcej) od bardzo wysokich ubiegłorocznych.

W porównaniu do roku ubiegłego przewiduje się ok. 15% wzrost produkcji gruszek, ich produkcję ocenia się wstępnie na ok 80 tys. t. Zbiory śliwek zostały obecnie oszacowane na ponad 100 tys. t., tj. na poziomie ok. 10% wyższym od ubiegłorocznego. W porównaniu do roku ubiegłego przewiduje się także wzrost produkcji wiśni. Tegoroczne plonowanie wiśni ocenia się na dobrym poziomie, a zbiory z sadów wiśniowych szacuje się obecnie na ok. 195 tys. t, przy założeniu, że wszystkie owoce zostaną zebrane. Czynnikiem ograniczającym wysokość szacowanego zbioru może być niska cena. Produkcja czereśni została oszacowana na rekordowym poziomie, tj. na ok. 53 tys. t (wzrost o ok. 9%). Przewiduje się, że łączne zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) będą mniejsze o ok. 4% w porównaniu do roku ubiegłego i wyniosą ok. 20 tys. t.

Spośród owoców jagodowych, jedynie dla truskawek i agrestu przewiduje się spadek produkcji w porównaniu do poprzedniego sezonu zbiorów. Początkowo warunki wegetacji szczególnie dla truskawek były niekorzystne - niedobory wilgoci w glebie oraz wiosenne chłody spowolniły wegetację. Celem przyspieszenia wzrostu część upraw truskawek została przykryta folią lub włókniną. Z uwagi na skutki suszy oraz skrócony okres zbiorów spowodowany wystąpieniem wysokich temperatur powietrza w czerwcu, plonowanie truskawek ocenia się na poziomie nieco niższym od ubiegłorocznego. Według obecnego szacunku rzeczoznawców zbiory truskawek w 2016 r. zostały ocenione na blisko 196 tys. t, tj. o 5% mniej od uzyskanych w roku 2015, przy czym rzeczoznawcy sygnalizują wzrost produkcji truskawek deserowych i wyraźny spadek produkcji tego gatunku owoców do przemysłu.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) ocenia się obecnie na ok. 165 tys. t (tj. na poziomie nieco wyższym od ubiegłorocznego). Problemem w osiągnięciu takich wyników może być jednak czynnik ekonomiczny, który będzie decydował o wysokości zbiorów porzeczki czarnej (na obecnym etapie trudno przewidzieć ile owoców zostanie faktycznie zebranych). Tegoroczna produkcja malin jest szacowana na ponad 120 tys. t i przy sprzyjających warunkach dla zbioru maliny jesiennej może znowu osiągnąć rekordowy poziom z roku 2014 (może być o blisko 60% wyższa od bardzo słabej produkcji ubiegłorocznej). W bieżącym roku zanotowano po raz kolejny niewielki spadek produkcji agrestu. Łączne zbiory owoców tego gatunku oszacowano na niespełna 12 tys. t. Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych została oceniona na ok. 67 tys. t, to jest na poziomie blisko 10% wyższym od ubiegłorocznego.

Źródło: GUS

 • PRIMA GROUP
 • Bart-Ex
 • MAZOVIA GARDEN
 • Activ
 • FRUIT FAMILY
 • TWÓJ OWOC
 • Applex
 • PRIMA 2000
 • RAJ-FRUIT
 • ROXA
 • RAJPOL
 • SUNSAD
 • EUROSAD
 • ECO FRUITS
 • GRUPA SKOWRONKI
 • HIT-POL
 • SADEX
 • NASZ SAD
 • Fruit-group
 • GRUPA GAIK
 • E.C.O Grupa

technologia laboratorium Grojec Patrona Unia Owocowa

 

UNIA OWOCOWA
Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw

Adres:
Słomczyn 80
05-600 Grójec

Dane rejestrowe:
KRS: 0000371538
REGON: 142702485
NIP: 797 203 4964

Biuro:
Paulina Kopeć
Tel.  +48 22 101 26 84
Kom. 696 859 993
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl

Prezes:
Arkadiusz Gaik
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl
arekgaik@gmail.com

 

    "Podział zadań w Zarządzie Stowarzyszenia „Unia Owocowa”   

A./ Media (kontakty z mediami):
Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Arkadiusz Gaik - arekgaik@gmail.com
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl

Serwis internetowy:

 1. Pan Robert Monarski – wsparcie merytoryczne - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Karolina Małgorzata Gerlik – koordynator, realizacja, wykonawstwo - biuro@uniaowocowa.pl

Grupę wsparcia serwisu internetowego będą stanowić następujące osoby:

 1. Pan Bartosz Paciorek - bartosz.paciorek@uniaowocowa.pl
 2. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 3. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl

B./ Finanse + Biuro(Administracja):

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Lidia Staszewska
 3. Pani Karolina Małgorzata Gerlik - biuro@uniaowocowa.pl

Wsparciem dla tej kategorii będzie Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

C./ Systemy Bezpieczeństwa Żywności

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl
 2. Pan Konrad Zawadzki
 3. Pan Robert Monarski - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Arkadiusz Gaik - arkadiusz.gaik@uniaowocowa.pl
 5. Pan Dominik Woźniak

D./ Grupy producenckie + organizacje w tym międzynarodowe

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Waldemar Żółcik - waldemar.zolcik@uniaowocowa.pl
 4. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 5. Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „UNIA OWOCOWA"

konfrerencja 2 pa┼║dziernik 2015 6
konferencja 2 październik 2015 4
UO-Technologia
18
Prezydent Chin zajada si─Щ polskimi jab┼Вkami
DSCF3809
podpisanie um├│w mi─Щdzy pa┼Дstwowych

FORMULARZ KONTAKTOWY

Unia Owocowa