UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw     Słomczyn 80, 05-600 Grójec

W dniu 12 lipca 2017 roku w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie realizacji eksportu towarów pochodzenia roślinnego, w szczególności jabłek na rynek Białorusi. Celem spotkania było omówienie kwestii dotyczących zmiany przepisów, które zamierza wprowadzić Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w odniesieniu do zaleceń Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz białoruskiego urzędu fitosanitarnego. W spotkaniu uczestniczył Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Andrzej Chodkowski a także Dyrektor Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej Pani Agnieszka Sahajdak.

Główną zmianą w procedurze wydawania świadectw fitosanitarnych będzie określenie miejsca pochodzenia/produkcji danej partii towaru, na którą wnioskuje się wydanie świadectwa. Ponadto podobnie jak przy procedurze eksportu do Chin, wprowadzi się definicję „zbioru”. Oznacza to, że aby producent mógł eksportować towar na Białoruś, musi uprzednio zgłosić swoją produkcję do danej jednostki PIORiNu. Planuje się regularne, co roczne, monitorowanie zgłoszonych pól i miejsc produkcji. Powyższe zabiegi mają na celu zapewnienie identyfikowalności a także monitoringu produkcji, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa eksporterom.

W przypadku towaru zgłaszanego przez Grupę Producencką PIORiN dopuszcza możliwość podania miejsca pochodzenia danej Grupy Producenckiej.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wskazał przyczyny wprowadzanych zmian. PIORiN dąży do posiadania bazy pól/miejsc produkcji, która umożliwi identyfikowalność a także uzyskanie obrazu terenu wolnego od choroby (Monilinia fructigena). Takie potraktowanie towarów eksportowanych pozwoli przygotować się na ewentualne zarzuty w przyszłości. Ponadto Główny Inspektor zapewnił, że kontrole i monitoring będzie odbywać się na koszt PIORiNu. Monitoring będzie polegał na ocenie wizualnej, a w niektórych przypadkach mogą zostać pobrane próby do badania laboratoryjnego.

Teren poddany kontroli będzie wynikał tylko i wyłącznie z informacji podanych we wnioskach o świadectwo fitosanitarne. W przypadku gdzie we wniosku zawarta będzie informacja o miejscu pochodzenia danej grupy producenckiej, kontrola zostanie wysłana w miejsce uprzednio uzgodnione z kierownikiem danego oddziału PIORiNu. W przypadku zatrzymania danej partii, sadownik ma obowiązek wskazać skąd pochodziła dana partia. Jeśli w miejscu pochodzenia jest pole wolne, można z pola wolnego pobrać nowe próby do badania na występowanie choroby.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa rozpatruje możliwość zaangażowania w nowe procedury monitorowania jednostki certyfikujące.

W praktyce po zastosowaniu się do powyższych przepisów na wydanym świadectwie w polu nr 11 będzie dodana informacja o podobnym brzmieniu: „owoce pochodzą z terenów wolnych od…” lub „owoce zgodne z punktem … regulaminu…”.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać bezpośrednio w najbliższym oddziale terenowym PIORiNu.

Materiały i dokumenty źródłowe rozporządzenia Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej można znaleźć:

http://piorin.gov.pl/rotator/nowe-regulacje-euroazjatyckiej-unii-gospodarczej-aktualizacja,91.html

 • PRIMA GROUP
 • Bart-Ex
 • MAZOVIA GARDEN
 • Activ
 • FRUIT FAMILY
 • TWÓJ OWOC
 • Applex
 • PRIMA 2000
 • RAJ-FRUIT
 • ROXA
 • RAJPOL
 • SUNSAD
 • EUROSAD
 • ECO FRUITS
 • GRUPA SKOWRONKI
 • HIT-POL
 • SADEX
 • NASZ SAD
 • Fruit-group
 • GRUPA GAIK
 • E.C.O Grupa

technologia laboratorium Grojec Patrona Unia Owocowa

 

UNIA OWOCOWA
Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw

Adres:
Słomczyn 80
05-600 Grójec

Dane rejestrowe:
KRS: 0000371538
REGON: 142702485
NIP: 797 203 4964

Biuro:
Paulina Kopeć
Tel.  +48 22 101 26 84
Kom. 696 859 993
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl

Prezes:
Arkadiusz Gaik
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl
arekgaik@gmail.com

 

    "Podział zadań w Zarządzie Stowarzyszenia „Unia Owocowa”   

A./ Media (kontakty z mediami):
Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Arkadiusz Gaik - arekgaik@gmail.com
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl

Serwis internetowy:

 1. Pan Robert Monarski – wsparcie merytoryczne - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Karolina Małgorzata Gerlik – koordynator, realizacja, wykonawstwo - biuro@uniaowocowa.pl

Grupę wsparcia serwisu internetowego będą stanowić następujące osoby:

 1. Pan Bartosz Paciorek - bartosz.paciorek@uniaowocowa.pl
 2. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 3. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl

B./ Finanse + Biuro(Administracja):

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Lidia Staszewska
 3. Pani Karolina Małgorzata Gerlik - biuro@uniaowocowa.pl

Wsparciem dla tej kategorii będzie Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

C./ Systemy Bezpieczeństwa Żywności

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl
 2. Pan Konrad Zawadzki
 3. Pan Robert Monarski - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Arkadiusz Gaik - arkadiusz.gaik@uniaowocowa.pl
 5. Pan Dominik Woźniak

D./ Grupy producenckie + organizacje w tym międzynarodowe

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Waldemar Żółcik - waldemar.zolcik@uniaowocowa.pl
 4. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 5. Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „UNIA OWOCOWA"

UO-Technologia
18
konfrerencja 2 pa┼║dziernik 2015 6
DSCF3809
konferencja 2 październik 2015 4
Prezydent Chin zajada si─Щ polskimi jab┼Вkami
podpisanie um├│w mi─Щdzy pa┼Дstwowych

FORMULARZ KONTAKTOWY

Unia Owocowa