UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw     Słomczyn 80, 05-600 Grójec

1. Pytanie:

Czy jako koszty działań bezpośrednich mamy rozumieć koszty wszystkich działań wymienionych do wykonania w załączniku Nr1 Opis projektu ?

Odpowiedź:

Tak, jako koszty działań bezpośrednich mają Państwo rozumieć koszty wszystkich działań wymienionych do wykonania w załączniku Nr1 – Opis programu.

 

Załączona dokumentacja przetargowa pod poniższym linkiem:

http://uniaowocowa.pl/o-nas/aktualnosci/615-sila-smaku-witamin-i-kolorow-poznaj-jakosc-jablek-z-europy

 

2. Pytanie:

„W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, str. 7,8 w punkcie 6.2.1.  „Warunki potwierdzające posiadanie doświadczenia i wiedzy” Zamawiający zdefiniował jeden z warunków udziału w postępowaniu w następujący sposób:

6.2.1 zrealizował co najmniej 1 kampanię dotyczącą produktów spożywczych (kampania promująca i informująca o produktach, ich jakości lub ich właściwościach), na rynku lub rynkach zagranicznych w stosunku do siedziby Zamawiającego oraz która miała budżet co najmniej 5 mln PLN netto.

Na rynku agencji reklamowych istnieje bardzo niewiele podmiotów, które spełniają wyżej wymieniony warunek, tj. zrealizowały usługi z zakresu kampanii spożywczej na kwotę co najmniej 5 mln zł netto. Ponad to agencje bardzo rzadko mogą wykazać się realizacją projektów o tak dużej wartości na rynkach zagranicznych. Tym samym wyżej wymieniony warunek znacząco ogranicza liczbę oferentów, którzy będą mogli wziąć udział w postępowaniu, co wiąże są z naruszeniem zasad konkurencji.

Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego warunku.

Powyższy warunek mógłby przyjąć następujące brzmienie:

" 6.2.1 zrealizował co najmniej 1 kampanię dotyczącą produktów spożywczych (kampania promująca i informująca o produktach, ich jakości lub ich właściwościach), na rynku lub rynkach zagranicznych lub polskim oraz która miała budżet co najmniej 3 mln PLN netto."

Odpowiedź:

Bardzo dziękujemy za Państwa sugestię dotyczącą punktu 6.2.1 „„Warunki potwierdzające posiadanie doświadczenia i wiedzy” zamieszczonego w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.


Biorąc pod uwagę charakterystykę dwuletniej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej jabłek pt. „Siła smaku, witamin i kolorów – poznaj jakość jabłek z Europy”: wysoka wartość kampanii, działania poza granicami Polski – na wymagającym rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szeroki zakres różnorodnych działań do wykonania, wymiar unijny kampanii, nasz wymóg pt.- zrealizował co najmniej 1 kampanię dotyczącą produktów spożywczych (kampania promująca i informująca o produktach, ich jakości lub ich właściwościach), na rynku lub rynkach zagranicznych w stosunku do siedziby Zamawiającego oraz która miała budżet co najmniej 5 mln PLN netto jest jak najbardziej uzasadniony.
Kampanie prowadzone na rynkach zagranicznych o wysokiej wartości, jak również kampanie dotyczące produktów spożywczych wymagają odpowiedniego doświadczenia, którego nie ma oferent realizujący projekty wyłącznie na rynku polskim i o niższej wartości.
Z przeprowadzonej analizy rynku wynika, iż istnieją firmy spełniające stawiane w SIWZ wymagania.
Ponadto, Oferenci mogą występować w konsorcjum i wtedy doświadczenie będzie oceniane wspólnie dla wszystkich podmiotów, tzn. że doświadczenie poszczególnych członków konsorcjum podlega sumowaniu.
Zależy nam na wyborze odpowiedniego Wykonawcy, który swym doświadczeniem, wspomoże nas w przeprowadzeniu kampanii z należytą starannością.

 

3. Pytanie:

"W związku z przetargiem, w którym Stowarzyszenie występuje w konsorcjum ze Związkiem Sadowników, uprzejmie proszę o informację,

czy wystawienie gwarancji zapłaty wadium, w której beneficjentem będzie wyłącznie Stowarzyszenie będzie uznane za prawidłowy sposób wniesienia wadium?

Moje pytanie jest motywowane tym, że w systemie, którego używa ubezpieczyciel do wystawiania gwarancji, nie ma możliwości wpisania dwóch beneficjentów. Można to oczywiście obejść poprzez "ręczne" wystawienie gwarancji, ale chciałbym się dowiedzieć, czy może jednak wystarczającym będzie, jeśli beneficjentem będzie samo Stowarzyszenie (podobnie jak tylko ono jest właścicielem konta, na które wpłaca się wadium w formie pieniężnej), podobnie jak w analogicznej sytuacji, gdyby wykonawcą było konsorcjum, to wystarczającym byłoby, aby gwarancja zapłaty wadium była wystawiona na zobowiązanego - tylko jednego z odpowiadających solidarnie konsorcjantów."

Odpowiedź:

Wpłaty  wadium jak i udzielane gwarancje powinny być dokonywane na rzecz Konsorcjum zawarte przez Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” z siedzibą w Słomczynie, oraz  Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Grójcu. Beneficjenta bowiem, o którym mowa powyżej należy rozumieć jako również drugi podmiot, który zachowuje z tytułu udzielonej gwarancji tożsame uprawnienia jak beneficjent wskazany w początkowej treści gwarancji. Istotą tak zredagowanej treści będzie wykazanie woli wykonawcy objęcia danym zabezpieczeniem obu beneficjentów, niezależnie od istniejących ograniczeń technicznych.

 

 

 

 • Bart-Ex
 • MAZOVIA GARDEN
 • FRUIT FAMILY
 • TWÓJ OWOC
 • Applex
 • PRIMA 2000
 • RAJ-FRUIT
 • ROXA
 • RAJPOL
 • SUNSAD
 • EUROSAD
 • GRUPA SKOWRONKI
 • HIT-POL
 • SADEX
 • NASZ SAD
 • Fruit-group
 • GRUPA GAIK
 • E.C.O Grupa

technologia laboratorium Grojec Patronat Unia Owocowa baner 03 AnP Banner 500x165 5a

 

UNIA OWOCOWA
Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw

Adres:
Słomczyn 80
05-600 Grójec

Dane rejestrowe:
KRS: 0000371538
REGON: 142702485
NIP: 797 203 4964

Biuro:
Paulina Kopeć
Tel.  +48 22 101 26 84
Kom. 696 859 993
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl

Prezes:
Arkadiusz Gaik
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl
arekgaik@gmail.com

 

    "Podział zadań w Zarządzie Stowarzyszenia „Unia Owocowa”   

A./ Media (kontakty z mediami):
Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Arkadiusz Gaik - arekgaik@gmail.com
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl

Serwis internetowy:

 1. Pan Robert Monarski – wsparcie merytoryczne - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Karolina Małgorzata Gerlik – koordynator, realizacja, wykonawstwo - biuro@uniaowocowa.pl

Grupę wsparcia serwisu internetowego będą stanowić następujące osoby:

 1. Pan Bartosz Paciorek - bartosz.paciorek@uniaowocowa.pl
 2. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 3. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl

B./ Finanse + Biuro(Administracja):

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Lidia Staszewska
 3. Pani Karolina Małgorzata Gerlik - biuro@uniaowocowa.pl

Wsparciem dla tej kategorii będzie Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

C./ Systemy Bezpieczeństwa Żywności

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl
 2. Pan Konrad Zawadzki
 3. Pan Robert Monarski - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Arkadiusz Gaik - arkadiusz.gaik@uniaowocowa.pl
 5. Pan Dominik Woźniak

D./ Grupy producenckie + organizacje w tym międzynarodowe

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Waldemar Żółcik - waldemar.zolcik@uniaowocowa.pl
 4. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 5. Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „UNIA OWOCOWA"

DSCF3809
konferencja 2 październik 2015 4
podpisanie um├│w mi─Щdzy pa┼Дstwowych
konfrerencja 2 pa┼║dziernik 2015 6
Prezydent Chin zajada si─Щ polskimi jab┼Вkami
18
UO-Technologia

FORMULARZ KONTAKTOWY

Unia Owocowa