UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw     Słomczyn 80, 05-600 Grójec

Dwie trzecie obszaru plantacji owoców w UE koncentruje się w Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce.

W 2013 r. prawie 1,3 mln hektarów (ha) gruntów w Unii Europejskiej (UE) zajmowały drzewa owocowe. Zaledwie nieco ponad jedna trzecia tej ilości to sady jabłoniowe (473 500 ha, 37%) i  jedna piąta to gaje pomarańczowe (255 500 ha, 20%). Sady brzoskwiniowe zajmowały 190500 ha (15%), małe drzewa owocowe satsuma i klementynki 139600 ha (11%), grusze 100400 ha (8%), morele75 700 ha (6%) i gaje cytrynowe kolejne 60 100 ha (5%).

Powierzchnia obsadzona drzewami owocowymi stanowiła około 1% użytków rolnych (173 mln ha w 2016 r.). Dwie trzecie obszarów plantacji owoców w UE koncentrowało się w Hiszpanii, Włoszech i Polsce. Hiszpania była wiodącym państwem członkowskim UE pod względem powierzchni produkcyjnej owoców w 2017 r. (422 800 ha, czyli 33% całej UE), następnie we Włoszech (279 300 ha lub 22%) i Polsce (167 300 ha, lub 13%) W porównaniu z 2012 r. powierzchnia drzew owocowych w UE nieznacznie wzrosła (+ 0,4%). W latach 2012-2017 wśród krajów o największej powierzchni drzew owocowych znacząco wzrosły planatcje owoców: w Polsce (+16300 ha lub + 11%), w Grecji (+5300 ha + 6%), w Rumunii ( + 3400 ha lub + 6%) oraz w Portugalii (wzrost o + 2500ha lub +7%). Spadek odnotowano szczególnie w Hiszpanii (-9800 ha mniej, -2%), we Włoszech (-6300ha mniej, lub -2%), Czechach (-4100 ha mniej, -29%) i Chorwacji (-1900 ha mniej, -24%)

Informacje te, opublikowane przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, pochodzą z wyników ostatnie 5-letnie gromadzenie danych na temat sadów w UE.

Drzewa owocowe w Europie

Polska ma największą powierzchnię sadów jabłoniowych, Włochy gruszek i Hiszpania:buraków ćwikłowych, małych owoców cytrusowych, brzoskwiń, moreli. Około jedna trzecia powierzchni przeznaczonej na sady jabłoniowe w UE znajduje się w Polsce (160800 ha, 34%) w 2017 r.,później Włochy i Rumunia (odpowiednio 55 800 ha i 55 100 ha, około 12%). Sady jabłoniowe w UE zwiększyły się o 23900 ha w latach 2012-2017, przy czym większość tej ekspansji koncentrowała się w Polsce (+ 17700ha lub + 12%), Rumunii (+ 3800haor + 12%) i we Włoszech (+ 3600ha, lub + 7%) . W Czechach odnotowano jednak znaczącą redukcję (-2700 ha lub -24%) jak również w Słowacji (-1500 ha, czyli -39%).  Ponad połowę powierzchni gajów pomarańczowych stwierdzono w Hiszpanii (135 100 ha, lub 53%) w 2017 r., a kolejne jedna trzecia znajduje się we Włoszech (78 300 ha lub 31%). Większość pozostałych unijnych gajów znajduje się w Grecji (28800 ha lub 11%). Między 2012 a 2017 r. powierzchnia gajów pomarańczowych w UE zmniejszyła się o -11700 ha, spowodowana spadkiem o 10% (lub -14900 ha mniejszą) w Hiszpanii. W państwach członkowskich Hiszpania posiadała także najwięcej hektarów niewielkich owoców cytrusowych (72 % całkowitej liczby UE), cytryn (65% całości UE), brzoskwiń (41% całkowitej ilości UE) i moreli (32% całkowitej ilości UE). Włochy zajmowały drugie najwyższe obszary obsadzone tymi wszystkimi owocami, ale miały również największy obszar przeznaczony na sady gruszowe (29 000 ha lub 29% całkowitej powierzchni plantacji gruszy w UE).

Państwa top 5 owoców w Polsce

Pomarańcze pępkowe stanowią ponad połowę pomarańczy, a klementynki dominują w małych owocach cytrusowych. W UE "pomarańcze pępkowe" stanowiły prawie dwie trzecie (62%) odmian drzew pomarańczowych w 2017 r., a klementynki stanowiły prawie dwie trzecie (68 %) małych drzew owocowych cytrusowych. Najbardziej reprezentowane grupy odmian innych owoców drzew w 2017 r. to "brzoskwinie żółte" (43%), "wczesne" morele (42%) i "konferencyjne" (32%). W drzewach jabłoni można było stwierdzić większą różnorodność, przy czym "Golden Delicious" było najbardziej rozpowszechnione (ale miało tylko 15% całkowitej powierzchni jabłek w UE), a następnie Idared i Jonagold / Jonagored (oba 10%).

Rodzaje drzew owocowych w Unii Europejskiej

Nowe plantacje sadów jabłoniowych w latach 2012-2017.

Plantacje sadów jabłoniowych w Unii Europejskiej

Plantacje sadów jabłoniowych w Unii Europejskiej
Plantacje sadów jabłoniowych w Unii Europejskiej
Drzewa owocowe w Europie
Drzewa owocowe w Europie
Państwa_top 5 owoców w Polsce
Państwa_top 5 owoców w Polsce
Rodzaje drzew owocowych w Unii Europejskiej
Rodzaje drzew owocowych w Unii Europejskiej
 • Bart-Ex
 • MAZOVIA GARDEN
 • FRUIT FAMILY
 • TWÓJ OWOC
 • Applex
 • PRIMA 2000
 • RAJ-FRUIT
 • ROXA
 • RAJPOL
 • SUNSAD
 • EUROSAD
 • GRUPA SKOWRONKI
 • HIT-POL
 • SADEX
 • NASZ SAD
 • Fruit-group
 • GRUPA GAIK
 • E.C.O Grupa

technologia laboratorium Grojec Patronat Unia Owocowa baner 03 AnP Banner 500x165 5a

 

UNIA OWOCOWA
Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw

Adres:
Słomczyn 80
05-600 Grójec

Dane rejestrowe:
KRS: 0000371538
REGON: 142702485
NIP: 797 203 4964

Biuro:
Paulina Kopeć
Tel.  +48 22 101 26 84
Kom. 696 859 993
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl

Prezes:
Arkadiusz Gaik
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl
arekgaik@gmail.com

 

    "Podział zadań w Zarządzie Stowarzyszenia „Unia Owocowa”   

A./ Media (kontakty z mediami):
Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Arkadiusz Gaik - arekgaik@gmail.com
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl

Serwis internetowy:

 1. Pan Robert Monarski – wsparcie merytoryczne - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Karolina Małgorzata Gerlik – koordynator, realizacja, wykonawstwo - biuro@uniaowocowa.pl

Grupę wsparcia serwisu internetowego będą stanowić następujące osoby:

 1. Pan Bartosz Paciorek - bartosz.paciorek@uniaowocowa.pl
 2. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 3. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl

B./ Finanse + Biuro(Administracja):

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Lidia Staszewska
 3. Pani Karolina Małgorzata Gerlik - biuro@uniaowocowa.pl

Wsparciem dla tej kategorii będzie Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

C./ Systemy Bezpieczeństwa Żywności

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl
 2. Pan Konrad Zawadzki
 3. Pan Robert Monarski - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Arkadiusz Gaik - arkadiusz.gaik@uniaowocowa.pl
 5. Pan Dominik Woźniak

D./ Grupy producenckie + organizacje w tym międzynarodowe

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Waldemar Żółcik - waldemar.zolcik@uniaowocowa.pl
 4. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 5. Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „UNIA OWOCOWA"

18
konfrerencja 2 pa┼║dziernik 2015 6
DSCF3809
UO-Technologia
konferencja 2 październik 2015 4
Prezydent Chin zajada si─Щ polskimi jab┼Вkami
podpisanie um├│w mi─Щdzy pa┼Дstwowych

FORMULARZ KONTAKTOWY

Unia Owocowa