UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw     Słomczyn 80, 05-600 Grójec

W dniu 18 marca odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Jabłka i Gruszki przy Komisji Europejskiej(GREX). Na tych spotkaniach omawiana jest szczegółowo sytuacja sektora w całej UE, w poszczególnych państwach członkowskich jak również omawiane są trendy panujące na rynku, zagrożenia i szanse dla sektora oraz możliwości rozwoju.

Z ramienia Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” w spotkaniu uczestniczył Pan Dominik Woźniak.

Zostały przedstawione trzy prezentacje w celu wprowadzenia i ułatwienia debaty. Przewodniczył Joao Onofre, szef działu DG AGRI odpowiedzialny za ogrodnictwo.

Freshfel WAPA na temat produkcji i zapasów: Produkcja jabłek i gruszek w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz w Chinach , zapasy jabłek i gruszek na dzień 1 marca w UE i USA. Dane dotyczące eksportu – perspektywy eksportu. Podano dodatkowe informacje dotyczące cen polskich jabłek - z opakowaniem - w celu lepszego porównania z innymi państwami członkowskimi.

AMI na temat trendów rynkowych: prezentacja obecnego rozwoju rynku w UE dla
świeżych i przetworzonych jabłek i gruszek. Trendy eksportu jabłek i gruszek według
regionów, ceny i zapasy jabłek i gruszek.

Komisja Europejska na temat trendów na podstawie aktualnych informacji dotyczących produkcji, handlu, eksportu oraz cen.

Dyskusja na temat sytuacji na rynku jabłek i gruszek i jej perspektyw:

Poziom produkcji, rynek jabłek z potencjałem produkcji osiągnął punkt „nadpodaży” o potencjalnej zdolności produkcyjnej ponad 13,5 mln T, podczas gdy równowaga rynkowa wynosi około 11,5 mln T. Ta sytuacja jest wynikiem zwiększonej wydajności i nowych nasadzeń. Wysokie plony prowadzą również przemysł do niedoboru siły roboczej. W odniesieniu do obecnych upraw pojawiają się dodatkowe obawy dotyczące jakości owoców w najbliższych tygodniach, które są przechowywane.

Wzrost produkcji widoczny jest nie tylko w Polsce, obserwuje się również w innych krajach wschodnich, takich jak Węgry, Rumunia… Należy ocenić kwestię ograniczenia produkcji patrząc na to, czego rynek wymaga, a nie na to, co może dostarczyć produkcja.

Sektor owoców(jabłek) w UE powinien rozważyć ocenę rynku zbytu (krajowy, wewnątrz UE, przetwarzanie, eksport). Francja przeprowadziła taką ocenę kilka lat temu, kończąc na produkcji jabłek od 2 mln ton do 1,5 mln ton z wydzielonym podziałem na kluczowe rynki zbytu.

Na obecną niestabilność rynku i jego perspektywy na przyszłość, sytuacja jest dodatkowo zaostrzona przez nowe nasadzenia w sąsiedztwie UE, takie jak Ukraina, Mołdawia, Rosja, Kazachstan,… i bieżące wyzwania na rynku eksportowym wynikające z embarga (Rosja, Algieria, ..) lub innych ograniczeń związanych z fitosanitarnymi zagadnieniami lub brak dostosowania podaży do popytu na rynkach docelowych, takich jak Azja (słodsze odmiany).

Polityka UE i polityka krajowa, dotacje i wyzwania rynkowe.


Wsparcie finansowe udzielone przez UE w minionych latach przekroczyło oczekiwania dotyczące zasięgu i zwiększenia produkcji ponad istniejący potencjał rynkowy. Komisja podkreśliła, że UE już nie wspiera bezpośrednio produkcji, ale organizację produkcji (producentów, organizacje z programami operacyjnymi) oraz działania marketingowe i inne zachęty środowiskowe.

Komisja ma ograniczony wpływ na opracowane działania przez państwa członkowskie w ramach rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ są one tworzone  w krajach członkowskich  - kierując się ogólnymi celami UE.

Istnieje również ograniczona opcja - program karczowania w celu cofnięcia dotychczasowych działań.

W przyszłej WPR, Komisja ostrzega, że państwa członkowskie będą miały więcej swobody w radzeniu sobie ze swoimi priorytetami, w związku z tym polityka UE będzie jeszcze mniej nakazowa, prowadząc do większej odpowiedzialności wobec danego Państwa.

W tym momencie - i pomimo obecnego braku równowagi na rynku zarówno w przypadku jabłek (najwyższy plon w historii) jak i gruszek, Komisja nie chce wznowić wyjątkowych środków, takie jak te wprowadzone w latach 2014-2018, aby poradzić sobie z rosyjskim embargiem. W związku z tym, według służb Komisji, należy zrobić więcej w odniesieniu do stymulowania popytu: na rynku wewnętrznym w celu pobudzenia konsumpcji, a także stymulowania eksportu.

Jeśli chodzi o spożycie jabłek i gruszek, należy podkreślić, że podczas gdy jest to największa kategoria owoców to coraz częściej staje przed wyzwaniami konsumpcyjnymi (nawyki żywieniowe i styl życia konsumentów, przejście z rynku podaży na rynek popytu), ale także wewnątrz kategorii widoczna  silna konkurencja z innymi owocami (kiwi, egzotyki, jagody,…).

W szczególności w tym sezonie obecne wysokie zapasy jabłek i gruszek oznaczają, że sezon może trwać do lata. Wiosną i latem na nastawienie konsumenta wpłyną warunki klimatyczne. W okresie letnim zaopatrzenie w owoce pestkowe i jagody odegra ważną rolę zarówno dla rynku świeżego, jak i dla przetwórstwa. Łagodna zima i wysoka temperatura w lutym 2019 r. mogą doprowadzić do wczesnych plonów w niektórych regionach UE, pokrywając się z końcem sezonu 2018/2019. Patrząc na kraje półkuli południowej mogą one eksportować swoje owoce w inne miejsca niż do UE ,do Azji, Afryki lub Ameryki Łacińskiej (Brazylia niedawno zniosła embargo wobec Argentyny).

Handel międzynarodowy: sektor potwierdza, że ​​dokłada wszelkich starań, aby zwiększyć możliwości eksportowe na rynku zewnętrznym, choć zadanie nie jest łatwe. Protokoły negocjacyjne są bardzo czasochłonne i kosztowne.

Poza tym raz na rynku na którym dostęp jest przyznany, eksporterzy z UE czasami muszą konkurować z innymi dostawcami, którzy mają wynegocjowane zwolnienia taryfowe (np. Chile, Nowa Zelandia w Azji). Ponadto, podczas gdy jabłka oraz gruszki z UE są wysokiej jakości, to odmiany nie zawsze są dostosowane do konkretnego rynku i oczekiwań klientów. Należy również zauważyć, że w tym roku niskie plony  w Chinach nie spowodowały zwiększonego popytu na tym rynku, który wciąż ma wystarczającą ilość owoców  w tym sezonie, pomimo spadku produkcji  o około 30%.

Eksporterzy z UE są również uwięziony w ograniczeniach własnych protokołów. Eksport do Egiptu  znacznie wzrósł, ale pozostają pytania dotyczące perspektyw na rynkach wschodnich poza Europą, Eurazją i na Bliskim Wschodzie. Jeśli chodzi o dostęp do rynku, należy zauważyć, że główni dostawcy jabłek i gruszek do UE (Chile, Południowa Afryka, Nowa Zelandia) są rynkami, które pozostają (wysoce) restrykcyjne jeżeli chodzi  dostęp do świeżych produktów z UE ..

Popyt na przemysł przetwórczy był w tym sezonie dość wysoki ze względu na rozpoczęcie sezonu z niskimi zapasami z poprzedniego sezonu. Może się to nie powtórzyć w przyszłym roku bo zapasy produktów przetworzonych są teraz odbudowane.

Dostęp do rynku krajów trzecich: dyskusja z przedstawicielami DG TRADE i DG AGRI Przegląd aktualnych dokumentacji dostępu do rynku dla jabłek i gruszek w UE


 USA: brak postępów w sprawie dossier, politycznie zablokowany, ale UE przypomina o swoim priorytecie na zbliżającej się dwustronnej grupie roboczej SPS między UE a USA pod koniec maja.


 Tajlandia: dyskusja w grupie kontaktowej zapewniająca dobrą wymianę i postęp w dostępie do tego rynku, a mianowicie Polska wkrótce zostanie otwarta, a wizyta inspekcyjna z Tajlandii odbędzie się Holandii, Belgii, w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii.

Chiny: oczekujące wnioski na temat jabłek dla: Włoch, Portugalii, Węgier oraz Niemiec.

Tajwan: Dla Niemiec została zatwierdzona, a następnie zawieszona.

Vietnam: Dla Belgii dostęp przyznany pod koniec ubiegłego roku,Włochy oczekują zarówno na jabłka, jak i gruszki

Nowe narzędzia i dalsze działania

FPI (Zagraniczne fundusze inwestycyjne): To nowe narzędzia działań zewnętrznych dla UE. DG TRADE zapewnia już budżet w wysokości 2 mln EUR dla Azji na 18 seminariów w przez następne 3 lata. Początkowo można byłoby skupić się na Tajlandii i krajach sąsiadujących. Freshfel już szuka możliwości potencjalnych działań.

Działania powinny również obejmować Indonezję, przy rosnącym zainteresowaniu i wciąż trudnych warunkach dostępu do rynku (cła i kontyngenty, przystąpienie do portu, uznanie bezpieczeństwa żywności w kraju, ..). Również poproszono o skorzystanie z zagranicznych funduszy inwestycyjnych, aby skonsolidować wydarzenie w Chinach organizowane przez Freshfel/warsztaty w ciągu ostatnich trzech lat między eksporterami Freshfel, delegacją UE / MS i Chińskie władze (GACC / CIQA, ..)


Strategia dostępu do rynku: nacisk na politykę otwarcia większej ilości rynków/dostęp do świeżych produktów z UE:

następujące narzędzia i cele:

- aby usunąć wstępne i bezpieczne podejście systemowe

- uzyskać konkretny harmonogram przetwarzania dokumentacji dostępu do rynku (przypadek Polski, zabezpieczenie dostępu do rynku w Chinach za 3 lata i 1 rok w Wietnamie)

- rozważyć powiązanie dostępu do rynku w oparciu o model zastosowany w przypadku USA (koncepcja pojedynczej jednostki)

- rozważyć usunięcie protokołów poprzez wezwanie państw trzecich do umieszczenia ich kwarantannowych agrofagów i uzyskać kontrolę środków łagodzących za pomocą kontroli UE / MS na podstawie kontroli urzędowych UE i odpowiedzialności państw członkowskich

Kontynuować działania oparte na istniejących narzędziach

 

Dyplomacja ekonomiczna komisarza Hogana z jego misjami wysokiego szczebla(misja w Japonii na początku maja).

Eksportowe seminarium SPS DG AGRI. Poprzednie sesje były już organizowane w Iranie i Korei Południowej. Sekretariat Freshfel uczestniczył w obu seminariach, a obecnie planowane są na 2019 r. W Meksyku (lipiec 2019 r.), Kolumbii, RPA, Indiach.

Polityka promocji ukierunkowana na rynki krajów trzecich

Dyskusja: Perspektywy na kraje trzecie będą nadal trudne w przyszłości, ale można poprawić procedurę. PL szuka nowych rynków po embargach. I w krótkim czasie odniosła sukces (otwarcie rynku - po 3 latach negocjacji dla Chin i jednego roku dla Wietnamu). Były to procedury przyspieszone z silnym wsparciem politycznym. Jednak wolumen pozostaje ograniczony.

 Potrzebujemy odpowiednich odmian, aby przejść z Europy na inne rynki międzynarodowe z odmiennymi specyfikacjami smakowymi. Trzeba dobrze zrozumieć zapotrzebowanie rynku.

 

Eksport_UE
Eksport_wewnątrz UE
Podukcja jabłek_odmiany_UE
Potencjał sadów jabłoniowych_UE
Produkcja jabłek w UE
Produkcja jabłek_Ameryka
Produkcja jabłek_Chiny
Produkcja jabłek_UE_1
Zapasy jabłek_UE
Zapasy jabłek_USA
 • MAZOVIA GARDEN
 • FRUIT FAMILY
 • TWÓJ OWOC
 • Applex
 • PRIMA 2000
 • ROXA
 • RAJPOL
 • SUNSAD
 • EUROSAD
 • HIT-POL
 • SADEX
 • NASZ SAD
 • Fruit-group
 • GRUPA GAIK
 • E.C.O Grupa

UNIA OWOCOWA
Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw

Adres:
Słomczyn 80
05-600 Grójec

Dane rejestrowe:
KRS: 0000371538
REGON: 142702485
NIP: 797 203 4964

Biuro:
Paulina Kopeć
Tel.  +48 22 295 01 61
Kom. 696 859 993
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl

Prezes:
Arkadiusz Gaik
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl
arekgaik@gmail.com

 

    "Podział zadań w Zarządzie Stowarzyszenia „Unia Owocowa”   

A./ Media (kontakty z mediami):
Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Arkadiusz Gaik - arekgaik@gmail.com
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl

Serwis internetowy:

 1. Pan Robert Monarski – wsparcie merytoryczne - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Karolina Małgorzata Gerlik – koordynator, realizacja, wykonawstwo - biuro@uniaowocowa.pl

Grupę wsparcia serwisu internetowego będą stanowić następujące osoby:

 1. Pan Bartosz Paciorek - bartosz.paciorek@uniaowocowa.pl
 2. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 3. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl

B./ Finanse + Biuro(Administracja):

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Lidia Staszewska
 3. Pani Karolina Małgorzata Gerlik - biuro@uniaowocowa.pl

Wsparciem dla tej kategorii będzie Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

C./ Systemy Bezpieczeństwa Żywności

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl
 2. Pan Konrad Zawadzki
 3. Pan Robert Monarski - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Arkadiusz Gaik - arkadiusz.gaik@uniaowocowa.pl
 5. Pan Dominik Woźniak

D./ Grupy producenckie + organizacje w tym międzynarodowe

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Waldemar Żółcik - waldemar.zolcik@uniaowocowa.pl
 4. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 5. Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „UNIA OWOCOWA"

FORMULARZ KONTAKTOWY

Unia Owocowa