UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw     Słomczyn 80, 05-600 Grójec

1. Pytanie

Czy jest możliwość przekazanie później członkostwa do stowarzyszenia ESOMAR (Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Rynku i Opinii Publicznej), jeśli podmiot złożył wniosek do ESOMAR i oczekuje na wydanie formalnego dokumentu.Podmiot posiada oświadczenie stowarzyszenia ESOMAR o wpłynięciu wniosku w dniu 8 czerwca przed datą postępowania. Czy w takim przypadku podmiot zostanie odrzucony w postępowaniu za brak dokumentu członkostwa do stowarzyszenia ESOMAR (Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Rynku i Opinii Publicznej). Czy podmiot zostanie wezwany do uzupełnienia brakującego dokumentu.

Odpowiedź

Zgodnie z punktem 6.2.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych dwuletniego programu promocyjnego dotyczącego jabłek pt. "Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy"na rynkach Malezji i Tajlandii o udzielenie zamówienia może się ubiegać Oferent, który jest członkiem stowarzyszenia ESOMAR (Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Rynku i Opinii Publicznej) lub równorzędnego, gwarantującego zachowanie najwyższych standardów w prowadzonych badaniach. Na dzień złożenia oferty, czyli najpóźniej na dzień 16.06.2021 r. oferent musi być członkiem danego stowarzyszenia.

2. Pytanie

Czy musi być warunkiem formalnym przynależenie do stowarzyszenia ESOMAR (Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii Publicznej)?ESOMAR (Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Rynku i Opinii Publicznej) nie jest w Polsce zarejestrowaną organizacją i przestrzeganie zasad może budzić wątpliwość w sensie prawa polskiego. Wszystkie organizacje badawcze w Polsce przestrzegają zasad ESOMAR- nie będąc członkiem stowarzyszenia.Czy wystarczy w takim przypadku deklaracja podmiotu iż badania będą realizowane zgodnie z kodeksem ESOMAR?

Odpowiedź

Punkt 6.2.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych dwuletniego programu promocyjnego dotyczącego jabłek pt. "Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy"na rynkach Malezji i Tajlandii o udzielnie zamówienia może się ubiegać Oferent, który, jest członkiem stowarzyszenia ESOMAR (Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Rynku i Opinii Publicznej) lub równorzędnego, gwarantującego zachowanie najwyższych standardów w prowadzonych badaniach jest warunkiem formalnym i musi być spełniony przez Oferenta. Nie wystarczy deklaracja podmiotu iż badania będą realizowane zgodnie z kodeksem ESOMAR.

 

 

 • MAZOVIA GARDEN
 • FRUIT FAMILY
 • TWÓJ OWOC
 • Applex
 • PRIMA 2000
 • ROXA
 • RAJPOL
 • SUNSAD
 • EUROSAD
 • HIT-POL
 • SADEX
 • NASZ SAD
 • Fruit-group
 • GRUPA GAIK
 • E.C.O Grupa

UNIA OWOCOWA
Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw

Adres:
Słomczyn 80
05-600 Grójec

Dane rejestrowe:
KRS: 0000371538
REGON: 142702485
NIP: 797 203 4964

Biuro:
Paulina Kopeć
Tel.  +48 22 295 01 61
Kom. 696 859 993
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl

Prezes:
Arkadiusz Gaik
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl
arekgaik@gmail.com

 

    "Podział zadań w Zarządzie Stowarzyszenia „Unia Owocowa”   

A./ Media (kontakty z mediami):
Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Arkadiusz Gaik - arekgaik@gmail.com
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl

Serwis internetowy:

 1. Pan Robert Monarski – wsparcie merytoryczne - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Karolina Małgorzata Gerlik – koordynator, realizacja, wykonawstwo - biuro@uniaowocowa.pl

Grupę wsparcia serwisu internetowego będą stanowić następujące osoby:

 1. Pan Bartosz Paciorek - bartosz.paciorek@uniaowocowa.pl
 2. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 3. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl

B./ Finanse + Biuro(Administracja):

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Lidia Staszewska
 3. Pani Karolina Małgorzata Gerlik - biuro@uniaowocowa.pl

Wsparciem dla tej kategorii będzie Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

C./ Systemy Bezpieczeństwa Żywności

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl
 2. Pan Konrad Zawadzki
 3. Pan Robert Monarski - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Arkadiusz Gaik - arkadiusz.gaik@uniaowocowa.pl
 5. Pan Dominik Woźniak

D./ Grupy producenckie + organizacje w tym międzynarodowe

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Waldemar Żółcik - waldemar.zolcik@uniaowocowa.pl
 4. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 5. Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „UNIA OWOCOWA"

FORMULARZ KONTAKTOWY

Unia Owocowa