UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw     Słomczyn 80, 05-600 Grójec

Image

#wybieramPOLSKIEjabłka

kampania sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

 

 

foto 01


Poznaj korzyści wynikające z inicjowania

checkboxdobrych praktyk sąsiedzkiej współpracy ułatwiających wprowadzenie zasad zrównoważonego rolnictwa i wykorzystanie biologicznych metod ochrony sadów.

 

Zobacz, jak współtworzyć

checkboxzdrowszy i bardziej zrównoważony system żywnościowy, wdrażając startegię „OD POLA DO STOŁU”

Image

W tej broszurze zawarte są wskazówki, jak wprowadzać działania ograniczające negatywny wpływ rolnictwa na środowisko, a także umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie jego zasobów. Rolnictwo zrównoważone pozwala osiągnąć stabilność ekonomiczną działalności rolniczej na dłuższy czas.

ico 01PAMIĘTAJ: Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju to partnerska współpraca z Twoimi sąsiadami, nie tylko sadownikami!

foto 01


Dobra sąsiedzka współpraca - jest podstawą rozwiązywania wspólnych problemów.

checkboxInformuj sąsiada o planowanych zabiegach ochrony roślin.
Pozwoli to zapobiec ryzyku skażenia jego upraw.

checkboxPoproś sąsiada o to samo. Rozmawiajcie ze sobą i działajcie wspólnie.
Dzięki temu unikniecie wielu negatywnych zjawisk, takich jak znoszenie substancji
na sąsiednie uprawy.

checkboxRozważ posadzenie żywopłotów, które pomogą zapobiec zjawisku znoszenia.

checkboxStwórz harmonogram oprysków, zwracaj uwagę na siłę wiatru podczas wykonywania
zabiegów.

 

foto 01


Zastanów się z sąsiadami nad wspólną ochroną roślin.

Zalety takiej wspólnej ochrony to m.in.:

checkboxSzansa na produkcję owoców ekologicznych lub zawierających Zero Pozostałości środków ochrony roślin.

checkboxDuże łączone powierzchnie ochrony dają wyższą skuteczność przy metodzie feromonowej dezorientacji samców motyli (skuteczność ochrony wzrasta wraz ze zwiększeniem chronionej powierzchni, działka 4 ha w kształcie kwadratu to minimum).

checkboxOszczędność kosztów transportu, możliwość negocjacji ceny lub/i warunków zakupu, przy wspólnych zakupach środków ochrony roślin.

checkboxObniżenie kosztów na hektar przy wspólnych inwestycjach, np. ochrony przeciwgradowej.

 

Image

 

foto 01


Jak planować zastosowanie środków ochrony roślin?

Korzystaj z precyzyjnych systemów wspomagania
decyzji:

checkboxNiezależnych komunikatów sadowniczych wysyłanych
bezpośrednio przed zagrożeniem lub gdy konieczna jest interwencja.

checkboxZbieraj dane meteorologiczne ze stacji pogodowych. Dzięki temu określisz stopień występowania danego ryzyka.

checkboxPodziel się informacją z sąsiadami. Jedna stacja pogodowa może działać w pobliżu kilku
gospodarstw.

ico 01PAMIĘTAJ: Stosuj się do zaleceń producentów środków ochrony roślin!

 

ico 01PAMIĘTAJ: Ochrona naszego sadu przed chorobami i szkodnikami, czy to
za pomocą środków organicznych, czy chemicznych, jest niezwykle ważna.

 

foto 01


Rekomendacja do sadzenia żywopłotów na swoich działkach, sposób na zabezpieczenie upraw swoich i sąsiada.

Zasady sadzenia żywopłotów:

checkboxWysoką i zwartą osłonę na glebach żyznych i zasobnych w wodę można uzyskać z: żywotnika, olchy szarej, grabu, leszczyny lub topoli berlińskiej.

checkboxNa glebach suchych i ubogich bardziej odpowiednie będą: brzoza, modrzew i jaśminowiec omszony.

checkboxNie sadzimy drzew o silnym wzroście, takich jak: klon, jesion, topola szara i biała, wierzba krucha.

checkboxNie sadzimy gatunków podatnych na zarazę ogniową: checkbox
głóg, świdośliwa, irga i jarzębina

Przy planowaniu nasadzeń:

checkboxPrzewiduj odległości przy sadzeniu żywopłotów.

checkboxDobrze zagospodaruj swoją działkę.

checkboxŻywopłot musi być co najmniej tak wysoki jak sad i musi być półprzepuszczalny, aby zapobiec przekierowaniu znoszenia (uważaj na żywopłoty, które są zbyt zbite).

checkboxBardziej efektywne są żywopłoty dwurzędowe.

foto 01


Zalety żywopłotu:

 1. Miejsce schronienia i rozwoju wielu pożytecznych gatunków stanowiących o różnorodności biologicznej sadu, takich jak dziko żyjące owady zapylające (ilość i aktywność owadów w sąsiedztwie żywopłotów około 50% wyższa).
 2. Schronienie dla naturalnych wrogów, szkodników naszych sadów.
 3. Chroni przed znoszeniem substancji chemicznych z/na sąsiednie działki.
 4. Stanowi barierę przed niekorzystnym wpływem warunków pogodowych.
Image

 Schemat sadzenia żywopłotów

Image

 

Zrównoważone rolnictwo opiera się na trzech filarach:

foto 12 foto 12 foto 12

Zrównoważone gospodarstwo to takie, które ma trwałe i stabilne warunki rozwoju oparte o przemyślany plan biznesowy.

foto 16

 

 

Budowa żyzności gleby przez wzrost zawartości próchnicy

Można poprawić żyzność gleby zwiększając zawartość próchnicy. Stosując nawozy jedynie wspieramy żyzność gleby. Próchnica w glebie jest magazynem wody. W efekcie gospodarstwo produkuje więcej i taniej, będąc mniej wrażliwe na niekorzystne zjawiska pogodowe.


Zmianowanie upraw dla wzmocnienia bioróżnorodności w glebie


Przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin

Najlepsze efekty ochrony przy najniższych kosztach daje równoczesne stosowanie różnych metod ochrony: mechanicznych, fizycznych, biologicznych oraz alternatywnie chemicznych. Monitorowanie chorób i szkodników poprzez ciągłe lustracje swojego sadu, pozwala ograniczyć ingerencję chemiczną w sadzie. Proponuje się producentom podejście diagnostycznoprofilaktyczne przy wsparciu techniką, analizując pułapki na szkodniki. Dzięki temu producent może podjąć szybką i skuteczną reakcję, a w rezultacie wybrać najlepsze rozwiązania interwencyjne.


Nawożenie roślin w oparciu o bilans nawozowy

Nawożenie upraw powinno jedynie uzupełnić składniki obecne w glebie. Nawożenie dopasowuje się do potrzeb roślin. Podstawą bilansu nawozowego jest wiedza o rzeczywistej zasobności gleb, potrzebach roślin i stosowanych nawozach.


Prawidłowe zarządzanie odpadami

Efektywne wykorzystanie zasobów wodnych

Oszczędzamy wodę, nie nawadniamy bez potrzeby. Właściwy dobór systemu nawadniania na Twojej działce, to lepszy i większy plon, brak zaburzeń w transporcie wapnia oraz brak strat składników pokarmowych poprzez ich wypłukiwanie.


Wspieranie bioróżnorodności w gospodarstwie i jego otoczeniu

• pułapki feromonowe na szkodniki jabłoni (zwójki liściowe i owocówka jabłkóweczka),
• instalacja uli dla owadów zapylających i budek lęgowych dla ptaków (naturalny wróg szkodników jabłoni),
• sadzenie żywopłotów (miejsce rozwoju biologicznego, ochrona przed znoszeniem substancji z sąsiednich pól, bariera przed niekorzystnym wpływem warunków pogodowych), „hotele” dla owadów zapylających.


Przestrzeganie przepisów prawa


Podejmowanie działań dla społecznej akceptacji rolnictwa

Partnerska komunikacja ze społecznością lokalną, w której mieszka rolnik, ale także z szerszym społeczeństwem staje się coraz pilniejsze. Ważne jest to, aby w rozmowach z osobami, które nie są związane z rolnictwem, lub np. poprzez ważniejsze media społecznościowe, pokazywać pracę rolnika, a przede wszystkim konkretne działania na rzecz ochrony środowiska.


Dbanie o pracowników, ich prawa i bezpieczeństwo w gospodarstwie

 

foto 01


Prowadzimy sadowników ku przyszłości

checkboxProces ten należy cały czas usprawniać, poszukując nowych rozwiązań i innowacyjnych narzędzi.

checkboxPublikujemy raport łącznie z broszurą oraz organizujemy szkolenia, które pokazują skuteczne metody zrównoważonej produkcji i prowadzą producentów oraz organizacje producentów owoców i warzyw do sukcesu i  osiągania jak największych benefitów związanych z rolnictwem zrównoważonym.

checkboxZaproponowane praktyki rolnictwa zrównoważonego pozwalają przede wszystkim
na prowadzenie stabilnego i opłacalnego finansowo gospodarstwa, zarządzanego
zgodnie z przemyślanym planem biznesowym.

checkboxInną wielką misją, którą realizujemy jest ochrona środowiska, z którym powinniśmy żyć
w zgodzie i harmonii.

 

Image

Kampania #wybieram POLSKIE jabłka ma na celu szeroko zakrojoną promocję polskich jabłek na rynku
krajowym, ocieplenie wizerunku polskiego sadownika, budowanie patriotyzmu konsumenckiego,
co w konsekwencji pozwoli zwiększyć spożycie krajowych jabłek.

Partnerzy kampanii:
Stowarzyszenie Sady Grójeckie, Stowarzyszenie „Unia Owocowa”, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Stowarzyszenie Sady Sandomierskie.

foto 19

UNIA OWOCOWA
Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw

Adres:
Słomczyn 80
05-600 Grójec

Dane rejestrowe:
KRS: 0000371538
REGON: 142702485
NIP: 797 203 4964

Biuro:
Paulina Kopeć
Tel.  +48 22 295 01 61
Kom. 696 859 993
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl

Prezes:
Piotr Janota
E-mail: biuro@uniaowocowa.pl
piotr.janota@onet.pl

 

    "Podział zadań w Zarządzie Stowarzyszenia „Unia Owocowa”   

A./ Media (kontakty z mediami):
Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Arkadiusz Gaik - arekgaik@gmail.com
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl

Serwis internetowy:

 1. Pan Robert Monarski – wsparcie merytoryczne - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Karolina Małgorzata Gerlik – koordynator, realizacja, wykonawstwo - biuro@uniaowocowa.pl

Grupę wsparcia serwisu internetowego będą stanowić następujące osoby:

 1. Pan Bartosz Paciorek - bartosz.paciorek@uniaowocowa.pl
 2. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 3. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl

B./ Finanse + Biuro(Administracja):

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 2. Pani Lidia Staszewska
 3. Pani Karolina Małgorzata Gerlik - biuro@uniaowocowa.pl

Wsparciem dla tej kategorii będzie Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

C./ Systemy Bezpieczeństwa Żywności

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Adam Jeznach - adam.jeznach@uniaowocowa.pl
 2. Pan Konrad Zawadzki
 3. Pan Robert Monarski - robert.monarski@uniaowocowa.pl
 4. Pan Arkadiusz Gaik - arkadiusz.gaik@uniaowocowa.pl
 5. Pan Dominik Woźniak

D./ Grupy producenckie + organizacje w tym międzynarodowe

Do tej kategorii Zarząd przydzielił następujące osoby:

 1. Pan Hubert Woźniak - hubert.wozniak@uniaowocowa.pl
 2. Pan Sławomir Kędzierski - slawomir.kedzieski@uniaowocowa.pl
 3. Pan Waldemar Żółcik - waldemar.zolcik@uniaowocowa.pl
 4. Pan Janusz Kawęczyński - janusz.kaweczynski@uniaowocowa.pl
 5. Pani Zofia Skoniecka - zofia.skoniecka@uniaowocowa.pl

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „UNIA OWOCOWA"

FORMULARZ KONTAKTOWY

Unia Owocowa